1. Tại sao nhà yến cần đến thiết bị chống cháy con gà?
2. Vì sao Amply bị nhảy Rờ-Le?
3. Làm sao để xác định vùng chim yến?
4. Những loài vật nào là thiên địch phá hoại nhà yến?