Thiết bị thông minh

MÁY KIỂM SOÁT ĐỘ ẨM VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ H-98 BỘ 25 MÉT

1.980.000₫

MÁY KIỂM SOÁT ĐỘ ẨM VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ H-98 BỘ 20 MÉT

1.900.000₫

MÁY KIỂM SOÁT ĐỘ ẨM VÀ ĐO NHIỆT ĐỘ H-98 BỘ 15 MÉT

1.820.000₫

CẢM BIẾN ĐỘ ẨM FOX - 1H

1.095.000₫

THIẾT BỊ KIỂM TRA VÙNG CHIM NIKODO N-PRO

980.000₫

DÂY CẢM BIẾN ĐỘ ẨM H-91 25 MÉT

560.000₫

DÂY CẢM BIẾN ĐỘ ẨM H-91 20 MÉT

455.000₫

TIMER NIKODO NK - TB38

288.000₫

NHIỆT ẨM KẾ CƠ NHỎ TH101B

135.000₫

TIMER ĐIỆN TỬ NIKODO NKDT19A

98.000₫

TIMER ĐIỆN TỬ CAMSCO TH122

68.000₫

DÂY CẢM BIẾN ĐỘ ẨM 3 TIÊM NIKODO

13.500₫

Sản phẩm đã xem